DESENVOLUPAMENT DE SOLUCIONS GEOESPACIALS

L’anàlisi geoespacial, és un enfocament per aplicar  l’anàlisi estadística i altres tècniques analítiques a les dades que tenen un component geogràfic o espacial. Aquest tipus d’anàlisi processa dades espacials i mitjançant mètodes analítics proporciona resultats a nivell de conjunts de dades terrestres o geogràfics.

Avui en dia les organitzacions, ja siguin de caràcter públic o privat, les administracions i les persones en general, s’enfronten a constants canvis, pressions i desafiaments ja sigui a nivell d’escassetat de recursos, de costos elevats o de manca d’informació per a la presa de decisions.

A Proenhec responem a totes aquestes necessitats a través de l’estudi i desenvolupament de solucions que permetin afegir un valor afegit als serveis i a la presa de decisions basades en dades.

Qui pot necessitar els nostres serveis? 

 • Ajuntaments o altres organitzacions (gestió de recursos, inventari de béns, gestió d’infraestructures, etc.).
 • Empreses (processos de business intelligence per a la realització d’accions de geomàrqueting, obertura i tancament d’oficines, anàlisi multicriteri en la presa de decisions, etc.).
 • Start-Ups o emprenedors (Desenvolupament d’aplicacions o solucions tecnològiques pròpies utilitzant els mapes com a base de la seva activitat).

Prendre decisions correctes relacionades amb la geolocalització és bàsic per a l’èxit d’una companyia o organització.

Escollir aquesta tecnologia és escollir innovació. A Proenhec li simplifiquem la realitat mitjançant la nostra visió integral, els nostres recursos multidisciplinaris i el nostre coneixement de les tecnologies SIG que ens permeten subministrar solucions innovadores que esdevenen valuoses eines per donar suport a la presa de decisions. La nostra meta és entendre els seus processos de negocis o funcionament i respondre a les seves necessitats.

Entre les moltes tasques que desenvolupem es destaquen: 

 • Anàlisi geoespacial de dades
 • Desenvolupament i implementació d’aplicacions i eines personalitzades.
 • Agricultura de precisió.
 • Producció cartogràfica.
 • Fotogrametria i anàlisi d’imatges de satèl·lit o drons.
 • Assistència al disseny d’edificis i infraestructures.
 • Estudis d’inundabilitat i hidrologia.
 • Anàlisi espacials per al sector retail i de les asseguradores.
 • Solucions per a la gestió de flotes de transport o vehicles.
 • Desenvolupament d’aplicacions mòbils.