HABITATGE SOSTENIBLE

El nostre objectiu és que una casa tingui el màxim confort amb el mínim impacte ambiental.

Un habitatge sostenible és aquell que sent respectuós amb el medi ambient, aprofita tots els recursos disponibles per reduir el consum energètic i, per tant, ajuda a estalviar en les factures domèstiques.

A Proenhec s’estudien les possibilitats de cada habitatge tant en fase de projecte com en edificacions existents, analitzant la possibilitat d’implementació de mesures d’eficiència energètica, utilitzant les tecnologies constructives més avançades pel que fa a sistemes bioclimàtics.

Realitzem estudis d’eficiència energètica amb l’objectiu d’identificar les possibilitats de millora de l’autosuficiència de la llar existent o en projecció, i implementar diferents possibilitats que s’enumeren a continuació:

  • Instal·lacions fotovoltaiques autònomes
  • Sistemes de calefacció i refrigeració sostenible
  • Recuperació d’aigües de pluja (per a ús intern com aixetes, WC, rentadora i per a reg del jardí)
  • Estudis d’il·luminació LED
  • Estudis de ventilació
  • Electrodomèstics eficients