JARDINERIA I PAISATGISME

Amb un equip altament qualificat realitza projectes, estudis i direccions d’obra en l’àmbit de la jardineria i el paisatgisme.

La nostra gran experiència al costat de l’extensa xarxa de col·laboradors i contractistes del sector possibilita la creació d’espais amb alta qualitat executiva i cenyida als plans del promotor.

A Proenhec som capaços de crear espais lúdics, instal·lacions esportives, parcs, restauració d’infraestructures i construccions, així com d’elaborar estudis i idees relacionats amb tot l’àmbit del sector.

Altres àmbits de treball i estudi on Proenhec dóna solucions, són: 

  • Restauració ecològica i paisatgística d’infraestructures lineals: autopistes, ferrocarrils …
  • Estabilització de vessants i control de l’erosió.
  • Regeneració de cursos d’aigua, maresmes i espais litorals.
  • Recuperació de terrenys afectats per activitats extractives: graveres, pedreres, mines …
  • Restauració d’espais degradats: abocadors, enderrocs …
  • Entorns afectats pel foc.