Turisme sostenible

La gestió turística abraça molts àmbits i sectors amb els quals estem diàriament en contacte, per això podem oferir-te un servei integral de dinamització turística dels recursos disponibles al teu municipi i espai natural.

 

El sector turístic té un valor intrínsec que implica dimensions culturals, històriques, ambientals, socials i econòmiques en què cada municipi i espai natural es veuen implicats. Per tot això, apostar per una valorització dels recursos existents és una garantia de gestió turística sostenible a llarg termini.

La posada en valor del patrimoni cultural i natural permet que sigui interpretable per a la realització de visites guiades o auto-guiades a través de les noves tecnologies.

Els àmbits d’estudi específics en què podem ajudar-te des PROENHEC són:

– Identificar i analitzar els factors de l’entorn turístic.

– Gestionar el patrimoni cultural i natural a través de tècniques de valoració i identificació d’actors i elements.

– Implementar una metodologia adequada per elaborar investigacions i estudis en el sector turístic.

– Elaborar i executar plans públics turístics.

– Gestionar el patrimoni cultural i natural amb fins turístics,

– Conèixer els instruments de planificació territorial i urbanística.

– Conduir i assistir a grups turístics.

– Promoure i aplicar eines per a la qualitat turística.

– Gestionar empreses turístiques privades i públiques.

– Comprendre i saber interpretar la normativa turística teva comunitat autònoma.

– Analitzar i utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions en els diferents àmbits del sector turístic.

– Conèixer l’evolució històrica del turisme a la teva regió.

– Conèixer els principals agents i estructures politicoadministratives turístiques de la teva comunitat autònoma.

– Conèixer els impactes positius i negatius que genera l’activitat turística.

– Conèixer el funcionament dels mercats turístics a nivell mundial i el flux de viatgers.

– Saber administrar recursos materials i humans de les empreses turístiques.

– Saber aplicar els instruments econòmics, financers i tributaris que afecten les empreses turístiques.